Reglement og vedtekter
Tittel Publisert Type
Byggeskikkpris - statuttar

03.07.2012 Filtype
Dagtilbod for demente

19.11.2015 Filtype
Delegasjonsreglement

Vedteke 24.10.13

03.01.2012 Filtype
Eigedomskattevedtekter.doc

27.06.2017 Filtype
Eldsjelpris - retningslinjer

02.2014

05.10.2012 Filtype
Etiske retningslinjer

Vedteke 21.11.13

04.12.2013 Filtype
Finansreglement Norddal kommune

Oktober 2017

29.09.2011 Filtype
Fleire kan få bustønad frå 1. juli

21.08.2009 Filtype
Forskottering av spelemidlar

06.08.2014 Filtype
Forskrift om jakt på hjortevilt i Norddal kommune

15.05.2009 Filtype
Forskrift om samanslåing av Norddal og Stordal kommunar

23.02.2018 Filtype
Forskrifter om vatn- og avløpsgebyr

29.05.2009 Filtype
Føresegn om vatn- og avløpsgebyr 2010

Filtype
Føresegner for campingplassar

Filtype
Gebyr for vatn- og avløp 2009

Gebyr vatn- og avløp 2009

29.05.2009 Filtype
Gebyrregulativ for vatn- og avløpstenester 2010

Filtype
Godtgjering til folkevalte

01.01.2018.

20.12.2013 Filtype
Kommuneambassadør

Filtype
Kulturmidlar, retningslinjer

03.07.2012 Filtype
Personalpolitiske retningslinjer 2012

13.12.2012 Filtype
Politivedtekter for Norddal kommune

Filtype
Prosedyre for borgarleg vigsel

18.01.2018 Filtype
Reglar for bruk av vassmålar

14.02.2007 Filtype
Reglar for tildeling av tomter

26.03.2015 Filtype
Reglement for databriller

10.02.2014 Filtype
Reglement for dekking av flytteutgifter

20.06.2013 Filtype
Reglement for Martin Linge-huset

01.09.2016 Filtype
Reglement for startlån

Filtype
Reglement politiske utval

Vedtatt 24.10.13.

07.11.2013 Filtype
Retningslinjer brøyting private vegar

01.09.2009 Filtype
Retningslinjer for bruk av nynorsk i Norddal kommune

22.10.2018 Filtype
Retningslinjer for Næringsfondet

18.03.2008 Filtype
Retningslinjer for ungdommens næringsfond (tidlegare Hoppekassa)

01.02.2016 Filtype
Retningslinjer midlar brukarorganisasjonane

24.08.2006 Filtype
Rettleiingshefte campingplassar

Filtype
Salsløyvevedtekter

Filtype
Skiltmal Vestnorsk fjordlandskap

Filtype
Skulereglement

13.01.2011 Filtype
Søknad om fri arkitekthjelp

20.07.2012 Filtype
Telefonreglement

02.01.2006 Filtype
Torgvedtekter

Filtype
Utrekning vassgebyr

14.02.2007 Filtype
Vedtekter filmkonsesjon

12.11.2012 Filtype
Vedtekter for barnehagane

06.02.2007 Filtype
Vedtekter for bruk av kommunevåpen

11.03.2009 Filtype
Vedtekter for kulturprisen

02.10.2012 Filtype
Vedtekter for Norddal Elverk

Filtype
Vedtekter for Næringsfondet

18.03.2008 Filtype
Vedtekter for Sylte ungdomshus

Filtype
Vedtekter for ungdomsrådet

Filtype
Vedtekter Kraftsenteret

14.12.2007 Filtype
Vedtekter SFO

06.12.2013 Filtype
Vedtekter SMIL midlar

16.01.2008 Filtype
Vedtekter utsmykkingsfond

03.01.2012 Filtype
Viltfond - forskrift

27.02.2008 Filtype
Viltfond- retningslinjer

16.03.2006 Filtype
Økonomireglement

25.07.2013 Filtype