Elvetun

Elvetun er ein bustad med fire leiligheiter for funksjonshemma. I tre av leiligheitene er det fastbuande medan den fjerde vert brukt til avlastning. Bustaden ligg på Sylte, og er bemanna med eige personale. Telefonnummeret til Elvetun er 70 25 71 50.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Første gong publisert 18.06.2012