Heimehjelp - avgift 2017

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 22.12.2016

Betalingstak pr.mnd:

2 - 3 G       kr   873,-
3 - 4 G       kr 1.450,-
4 - 5 G       kr 2.185,-
over 5 G    kr 2.903,-Timesats for sporadisk heimehjelp er kr. 267,- pr time.

 

Teneste (1)
Artikkel (1)