Heimehjelp - avgift 2019

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Betalingstak pr.mnd:
Inntil 2 G    kr   210,-
2 - 3 G       kr   923,-
3 - 4 G       kr 1.534,-
4 - 5 G       kr 2.311,-
over 5 G    kr 3.071,-Timesats for sporadisk heimehjelp er kr. 275,- pr time.