Leige/vask av kle 2019

Gjeld dei som bur i bemanna omsorgsbustad i Valldal

Leige og vask av sengkle og handkle................ kr. 157 pr. mnd
Vask av private kle..........................................    kr. 197 pr. mnd