Mat - pleie og omsorg 2019

Mat

Middag m/dessert - utkøyrt            kr   107

Middag, dessert, kaffe og kake
bemanne omsorgsbustad              kr   107

Middag av og til (etter tilbod
frå inntaksnemda)                          kr   107

Full pensjon                                   kr    134