Matlevering

Bur du heime og har problem med å få laga middag til deg sjølv, kan du få maten tilkøyrd. Tilbodet kan vere varm eller frosen middag som blir levert heim til deg éin eller fleire dagar i veka.

Tenesta er organisert som ein del av Open omsorg og ein kan vende seg dit på tlf. 70 25 89 63.

Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Det må liggje føre ein munnleg eller skriftleg søknad. Du kan bruke pleie og omsorg sitt søknadsskjema.

Betalingssatsar.

Faktura vert sendt ut kvar månad.
Det er utkøyring dagleg dersom ikkje anna er avtalt.

Sist endra 09.05.2014
Artikkel (1)