Tryggingsalarm

Tryggingsalarm er eit tilbod til eldre og /eller funksjonshemma som ynskjer å bu heime, men som pga ulike årsaker føler seg utrygg og vil sikre at ein får rask hjelp ved behov. Tryggingsalarmen er knytta til ein vaktsentral, som formidlar kontakt vidare til heimesjukepleia. Dette er ein abonnementordning som søkjar må koste sjølv.

Betalingssatsar for tryggleiksalarm.

Bruk pleie og omsorg sitt søknadskjema for å søkje om tryggleiksalarm.

Sist endra 09.05.2014
Artikkel (1)