Kontrollutval

Kontrollutvalget er kommunestyret sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunen si verksemd. Kontrollutvalget skal påsjå at kommunen følgjer regelverket, og at verksemda er målretta, effektiv og etisk til beste for kommunen sine innbyggjarar. Kontrollutvalget skal også sjå til  at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning og at kommunestyret sine vedtak vert følgt opp.  

Kontrollutvalet har desse møta i 2019:

13.03, 22.05, 02.10, 27.11.

 

Medlemmar

Gudmund Relling, Tverrpolitisk liste, leiar

Solveig Linge Stakkestad, Sp, nestleiar

Turid Aspehjell, Ap

 

Varamedlemmar i rekkefølge

Paul Fredriksen Ap

Marius Høihjelle, Sp

Nina Grøndahl, SV
 

Innkallingar og protokollar