Kommunestyre og formannskap

Her  finn de oversikt over kommunestyre og formannskap. Formannskap er også Det faste utvalet for plansaker. Anna Marie Sunde er barn og unge sin representant i planutvalet.

Kommunestyre

Kommunestyremedlemmar 2015 - 2019 Kommunestyremedlemmar 2015 - 2019
Kommunestyremedlemmar 2015 - 2019
Parti Navn Telefon
Senterpartiet
Ordførar Arne Sandnes 976 69 990
Per Magnus Berdal 900 53 153
Inger Anne Aarset 926 03 656
Laila Olsen 470 16 683
Håkon Myklebust 402 14 599
Kristin Gilje Sandnes 971 29 798
Hans Martin Gjedrem 918 59 101
Anders Jørgen Gjerde 917 64 855
Ragnar Lødøen 952 12 101
Vara:
Fridjon Døving
Solveig Linge Stakkestad
Marius Høihjelle
Tverrpolitisk liste
Viktor Valdal 915 85 568
Ole Henrik Uri 988 87 256
Heidi Toreli Sylte 415 18 291
Rebekka S. Hanssen 954 33 005
Gudmund Relling 941 58 016
Vara:
Svein Linge
Oddbjørn Lianes
Arbeiderpartiet
Olav-Einar Løvoll 404 05 303
Kjell Arne Valdal 452 24 718
Vara:
Alv Ivar Eliassen
Therese Olaisen
Sosialistisk venstreparti
Terje Linge 952 76 001
Vara:
Stein Inge Rem

 

Formannskapet

Formannskap 2015 - 2019
Formannskap 2015 - 2019
Formannskapet Medlem Mobil
Senterpartiet
Ordførar Arne Sandnes 976 69 990
Varaordførar Per Magnus Berdal 900 53 153
Inger Anne Aarset 926 03 656
Laila Olsen 470 16 683
Vara: Håkon Myklebust 402 14 599
Terje Linge (SV) 952 76 001
Kristin G. Sandnes 971 29 798
Hans Martin Gjedrem 918 59 101
Tverrpolitisk liste
Viktor Valdal 915 85 568
Rebekka S Hanssen 954 33 005
Vara: Ole Henrik Uri 988 87 256
Heidi Toreli Sylte 415 18 291
Arbeiderpartiet
Olav Einar Løvoll 404 05 303
Vara: Kjell Arne Valdal 452 24 718
Norddal formannskap