Ordføraren sitt hjørne
Publisert 18.08.2016
Arne Sandnes2 (2).JPG

I ordføraren sitt hjørne kan du lese ordføraren sine tankar og synspunkt om det som rører seg og er aktuelt i kommunen til ei kvar tid.

Publisert 18.08.2016

Viss fylkesmannen verkeleg vel å overstyre folkemakta (vedtak i kommunestyre etter folkerøystingar) veit vi at det skjer etter instruks frå Sanner. Viss det vidare skulle få tilslutning i Regjering og Storting, betyr det starten på slutten på det "sanne demokratiet" , dvs. der veljarane si stemme kan gjere ein forskjell.