Eigedomsskatt 2016

Eigedomsskatteliste er lagt ut for offentleg ettersyn i perioden 1. mars 2016 30. mars 2016.

 

Eigedomsskatten (XLSX, 19 kB)er utskriven på «verk og bruk» og utgjer 7/1000 (7 promille) av takst i samsvar med K-sak 128/15.

 

Skatten forfell til betaling i 2 terminar:

15. april 2016

15. oktober 2016

Skattesedel vert sendt til skatteytarane.

 

Etter Eigedomsskattelova § 19 har skatteytar høve til å klage på verdisetting og utskriven skatt. Frist for klage er 12. april 2016.

 

Eventuell klage skal sendast skriftleg til:

Norddal kommune

Postboks 144

6211 Valldal