Oppstart av områderegulering for hyttefelt ved Gudbrandsjuvet

Etter plan- og bygningslova, § 12-8 vert det gjort kjent at det er starta opp privat detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 20/4 med flere i Norddal kommune.  Merknader vert å sende til  bjorn@proess.no innan 23.06.18.

 

Oppstartsmelding (PDF, 487 kB)

Vedlegg A Forslag til plangrense (PDF, 3 MB)

Vedlegg B Forslag til plangrense i følgje kommuneplan (PDF, 4 MB)

Vedlegg C Overordna tenkt arealformål (PDF, 4 MB)

Vedlegg D Flyfoto og oversikt (PDF, 418 kB)

Vedlegg E Referat oppstartsmøte