Offentlege vallister kommunestyrevalet 2015

Norddal valstyre har i møte 21.05.15 godkjent listeframlegga til kommunestyrevalet 2015.

 

 

Det norske Arbeidarparti (PDF, 92 kB)

Senterpartiet (PDF, 87 kB)

Sosialistisk Venstreparti (PDF, 53 kB)

Tverrpolitisk liste for Norddal (PDF, 84 kB)

 

Dei offisielle listene ligg ute til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset samt på heimesidene. Eventuelle klager må leggast fram for valstyret innan sju dagar etter offentleggjeringa av overskriftene på dei godkjende listene.

Bjørn Inge Ruset, leiar i valstyret

 

Sist endra 01.06.2015