• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjeld

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidlar

Retningslinjer for tildeling
Dette søknadsskjemaet bygg på Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar i Norddal kommune. Desse retningslinjene seier kva ein får tilskot til, og kvar tilskotsordning er nærare omtala.

Alle som søkjer om kulturmidlar må ha eit organisasjonsnummer.

Alle som får tildelt kulturmidlar pliktar å godta ordninga med følgjeteneste. Kjem ein funksjonshemma til eit arrangement med følgje, skal følgje sleppe gratis inn.

Tilskotet blir som hovudregel utbetalt innan midten av juni.

Klagefrist er tre veker frå søkjaren har motteke melding om vedtaket.

Det kan kun søkjast på eit punkt i reglementet per skjema. Skal de t.d. søkje om driftstilskot knytt til fleire punkt i reglementet så må de levere ein søknad for kvar. Det same gjeld om de skal søkje både generelt driftstilskot og tilskot til forsamlingshus.

Søknadfrist er 1. april.

*

Hus knytt til idrett kan ikkje søkje investeringstilskot til forsamlingshus då dei kan få finansiering via spelemiddelordninga.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader