• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Moderasjonsordningar

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage

Redusert foreldrebetaling

Ein kan søkje om redusert foreldrebetaling om maksprisen for barnehageplass er høgare enn 6 % av hushaldninga si samla skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid for fire-og femåringar

Alle 4- og 5-åringar, og barn med ustsett skulestart, som bur i hushaldningar med lav inntakt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Ordninga følgjer barnehageåret, og gjeld frå hausten då barnet har to år igjen til skulestart.

barn som har rett på gratis kjernetidhar også rett på reduksjon i foreldrebetalinga. Ved berekninga av foreldrebetaling på ein heiltidsplass, skal det først bereknast etter ordninga med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trakkast frå betalinga for dei 20 gratis opphaldstimane.

Les meir om ordninga

Gruppe
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det ved å velge Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader