Vedtekne arealplanar og reguleringsplanar

Nedanfor er ein oversikt over kommunen sine arealplanar. I tabellen er det oversikt over reguleringsplanar som er vedtekne dei siste åra.

Planinnsyn er ei sjølvbeteningsløysning på nett der plandata i kommunen vert presentert samla. Løysinga er ikkje komplett enno.

Sist endra 22.12.2017

Treng de tilgang til andre reguleringsplanar enn dei som ligg ute, ta kontakt med Servicetorget.

Kontaktperson for planarbeid i kommunen er Martin Flatmo Hove, epost: martin.hove@norddal.kommune.no.

Godkjente reguleringsplanar
Godkjente reguleringsplanar
YtterdalKartFøresegn 07.05.92Norddal kommune
Berge hyttegrendKart (PDF, 341 kB)Føresegn (PDF, 319 kB)25.06.09.Allskog Skogeiere Nord
Fjørå sentrum vestKart (PDF, 367 kB)Føresegn (PDF, 26 kB)Fil (PDF, 35 kB)16.06.05Per Selboskar
GudbrandsjuvetKart (PDF, 4 MB)Føresegn (PDF, 41 kB)17.12.08Statens Vegvesen
Jon B. Grønning - tomtefeltKart (PDF, 416 kB)Føresegn (PDF, 119 kB)24.06.10.Allskog Skogeiere Nord
LangdalKart (PDF, 2 MB)Føresegn (PDF, 76 kB)12.11.09.Nordvest Plan
Lingås hyttegrendKart (PDF, 170 kB)Føresegn (PDF, 3 MB)25.06.09. (endring)Nordplan A/S
Del av 1/1 og 1/7 LingeKart (PDF, 920 kB)Føresegn (PDF, 79 kB)12.11.09.Nordplan A/S
Omenås hyttefeltFøresegn (PDF, 75 kB)24.06.10 (endring)Nordvestplan
MurigrandaneKart (PDF, 794 kB)Føresegn (PDF, 445 kB)Brev frå dept. (PDF, 343 kB)15.10.08Nordplan A/S
Planprogram for flodbølgjeutsette område Planprogram (PDF, 987 kB)14.06.10.Nordplan A/S
VikabergaKart (PDF, 882 kB)Føresegn (PDF, 112 kB)25.10.12Nordplan A/S
SlettvikaneKart (PDF, 438 kB)Føresegn (PDF, 56 kB)22.10.09.Berge Hjørungnes
SylteKart (PDF, 4 MB)Føresegn (PDF, 22 kB)Nordplan A/S
SolfjordKart (PDF, 334 kB)Føresegn (PDF, 2 MB)Brev (PDF, 457 kB)16.02.2017Plot arkitekter