Ingeniørar teknisk etat

Stordal og Norddal kommune ligg ved Storfjorden i Møre og Romsdal. Kommunane byr på svært gode oppvekstvilkår, eit aktivt kulturliv og attraktive område for friluftsliv både sommar og vinter. Frå 1.1.2020 blir kommunane slått saman til Fjord kommune.


Vi har ledig 2 faste stillingar i 100% som ingeniør ved felles teknisk etat.
Hovudarbeidsstad er Stordal kommune.

 

Arbeidoppgåver

Stilling I:

Planlegging og projektleiing knytt til kommunale bygg-og anleggsprosjekt, veg, vatn og avløp.

 

Stilling II:

Sakshandsaming byggesaker og arbeid knytt til kommunalt brannvern.

 

For begge stillingane vil det til ein viss grad vere mogeleg å tilpasse arbeidsoppgåver til søkjar sine kvalifikasjonar/faglege interesser.

 

Kvalifikasjonar/utdanning/erfaring:

  • Relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet, eventuelt teknisk fagskule.
  • Det er ynskjeleg med tilleggskompetanse retta mot brannvern.
  • Kjennskap til dataverkty og lover/regelverk innan fagområdet.
  • Førarkort minimum kl B.
  • Relevant arbeidserfaring er ein fordel, men nyutdanna kan også søkje.

 

Personlege eigenskapar:

  • God evne til muntleg og skriftleg kommunikasjon.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Serviceinnstilt og løysningsorientert.
  • Godt humør.
  • Personlege eigenskapar vil bli tillagt betydeleg vekt.

 

Tilsetting og avlønning skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Det er pliktig medlemskap i KLP med 2 % pensjonstrekk.


Aktuelle søkjarar vil verte kalla inn til intervju. Tiltreding etter nærmare avtale.For ytterlegare informasjon og spørsmål om stillingane kontakt kst. leiar ved Teknisk Etat, Trond Alstadsæter tlf 99711252.

 

Søknad med CV sendast til Stordal kommune, kommunehuset,  6250 STORDAL eller til postmottak@stordal.kommune.no

           

Søknadsfrist:  8.Januar 2018

Vi gjer merksam på at CV vert nytta til utvida søkjarliste. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren bed om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, Jf. Offentleglova §25, 2.ledd.

 

 

Sist endra 18.12.2017
Publisert 28.07.2017
Frå heia mot Klovset, Valldal, Fjørå og Tafjorden

Norddal kommune er ein kraftkommune som ligg mellom Geiranger og Trollstigen, ein times køyretur frå Ålesund. Vernestatusar som nasjonalpark og landskapsvernområde viser at området har nasjonale naturkvalitetar. Kommunen har gode oppvekstvilkår med eit rikt kutlurliv, godt skuletilbod og full barnehagedekning. Her er stor satsing opp mot natur, helse og velvære.

Velkomen som jobbsøkjar i Norddal kommune!
 

Publisert 28.07.2017
Kommunevåpen Norddal og Stordal

Stordal og Norddal kommune har ledig 100% fast stilling som ingeniør ved felles teknisk etat i kommunane Stordal og Norddal frå 1.oktober 2017. Hovudarbeidsstad er Stordal kommune. Søknadsfrist: 21. august 2017.