Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Bustadsosial plan 2013-2016 PDF, 2 MB

16.08.2013 Filtype
Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap PDF, 4 MB

17.11.2017 Filtype
Handlingsplan for eldreomsorga 1998-2001 PDF, 43 kB

30.08.2010 Filtype
Handlingsplan mot mobbing barnehagane PDF, 224 kB

27.08.2014 Filtype
Handlingsplan mot mobbing skulane PDF, 299 kB

27.08.2014 Filtype
Informasjonsstrategi PDF, 78 kB

24.07.2009 Filtype
Klimaplan PDF, 637 kB

30.10.2012 Filtype
Klimaplan - del 1 PDF, 5 MB

30.10.2012 Filtype
Kommunal plan for hjorteforvaltning PDF, 181 kB

10.03.2006 Filtype
Kommunedelplan Psykisk Helsearbeid 2007 - 2010 PDF, 117 kB

24.08.2011 Filtype
Kommuneplan 2007-2018 samfunnsdelen PDF, 663 kB

24.11.2010 Filtype
Kompetanseutviklingsplan skulen PDF, 276 kB

19.05.2008 Filtype
Kriseplan - ekstern del PDF, 72 kB

Kriseplanen er delt i to - ein ekstern del og ein intern som inneheld oversikt over ressursar. Denne er tilgjengeleg på kommunen sitt intranett.

30.08.2010 Filtype
Kriseplan for skular og barnehagar PDF, 327 kB

02.12.2010 Filtype
Kulturminneplan 2015 - 2023 PDF, 4 MB

21.04.2015 Filtype
Kulturplan 2016 - 2020 PDF, 3 MB

05.02.2016 Filtype
Landbruksplan 2006-2009 PDF, 290 kB

09.02.2006 Filtype
Målbruksplan PDF, 24 kB

Vedteken 1997

30.08.2010 Filtype
Plan for habilitering og rehabilitering PDF, 71 kB

2001-2006

30.08.2010 Filtype
Plan for kommunal atomberedskap PDF, 83 kB

Vedteken 2004

30.08.2010 Filtype
Plan for kompetanseutvikling barnehage 2014 - 2020 PDF, 129 kB

27.08.2014 Filtype
Plan for kompetanseutvikling skule 2012 - 2015 PDF, 165 kB

27.08.2014 Filtype
Plan for mottak av flyktningar PDF, 635 kB

20.10.2015 Filtype
Plan for samhandling mellom skulane PDF, 160 kB

Vedtatt i formannskapet juni 2015

02.01.2008 Filtype
Planstrategi 2017-2020 PDF, 2 MB

07.06.2013 Filtype
ROS-analyse PDF, 4 MB

01.11.2011 Filtype
ROS-analyse straum PDF, 915 kB

22.11.2012 Filtype
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 PDF, 2 MB

28.06.2016 Filtype
Smittevernplan 2007-2010 PDF, 288 kB

23.05.2008 Filtype
Strategisk næringsplan 2016 - 2026 PDF, 2 MB

28.06.2016 Filtype
Trafikktryggingsplan PDF, 276 kB

30.08.2010 Filtype