Kommunale planar
Tittel Publisert Type
Bustadsosial plan 2013-2016

16.08.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 73276_1_a.pdf
Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap

17.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned webkvalitet_-_forvaltningsplan_for_vestnorsk_fjordlandskap.pdf
Handlingsplan for eldreomsorga 1998-2001

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned eldreplan.pdf
Handlingsplan mot mobbing barnehagane

27.08.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned handlingsplan_mot_mobbing_barnehagane.pdf
Handlingsplan mot mobbing skulane

27.08.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned handlingsplan_mot_mobbing_skulane.pdf
Informasjonsstrategi

24.07.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned informasjonsstrategi.pdf
Klimaplan

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned klimaplannk.pdf
Klimaplan - del 1

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned klimaplannkdel1.pdf
Kommunedelplan Psykisk Helsearbeid 2007 - 2010

24.08.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned delplan psyk.pdf
Kommuneplan 2007-2018 samfunnsdelen

24.11.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan - samfunnsdel.pdf
Kompetanseutviklingsplan skulen

19.05.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kompetanseutviklingsplan.pdf
Kriseplan - ekstern del

20.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kriseplan.pdf
Kriseplan for skular og barnehagar

02.12.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kriseplan_skular_og_barnehagar.pdf
Kulturminneplan 2015 - 2023

21.04.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kulturminneplan_2015-2023.pdf
Kulturplan 2016 - 2020

05.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kuturplan_-_2016_-_2020(1).pdf
Landbruksplan 2006-2009

09.02.2006 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Landbruksplan 2006-2009.pdf
Målbruksplan

Vedteken 1997

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Målbruksplan.pdf
Plan for habilitering og rehabilitering

2001-2006

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rehabiliteringsplan.pdf
Plan for kommunal atomberedskap

Vedteken 2004

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Atomberedskapsplan.pdf
Plan for kompetanseutvikling barnehage 2014 - 2020

27.08.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plan_for_kompetanseutvikling_barnehage_2014_-_2020.pdf
Plan for kompetanseutvikling skule 2012 - 2015

27.08.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plan_for_kompetanseutvikling_skule_2012_-_2015.pdf
Plan for mottak av flyktningar

20.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plan_for_mottak_av_flyktningar_(l)(176958).pdf
Plan for samhandling mellom skulane

Vedtatt i formannskapet juni 2015

02.01.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned samarbeid_og_samhandling_(l)(172739).pdf
Planstrategi 2017-2020

07.06.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned planstrategi_2017_-_vedteken_(l)(226581).pdf
Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018

20.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018.pdf
ROS-analyse

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ros-analyse.pdf
ROS-analyse straum

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ros_straum.pdf
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

28.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Norddal kommune (L)(247877).pdf
Smittevernplan 2007-2010

23.05.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Smittevernplan 2007-2010.pdf
Språkbruksplan for Norddal kommune

22.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Språkbruksplan for Norddal kommune.pdf
Strategiplan SMIL,drenering og NMSK 2018-2019 - Norddal kommune

26.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategiplan SMIL 2018-2019 - Norddal kommune.pdf
Strategisk næringsplan 2016 - 2026

28.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned strategisk_naeringsplan_2016-2026_-_endeleg_versjon.pdf
Trafikktryggingsplan

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikktryggingsplan.pdf