Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Byggeskikkpris - statuttar PDF, 31 kB

03.07.2012 Filtype
Dagtilbod for demente PDF, 446 kB

19.11.2015 Filtype
Delegasjonsreglement PDF, 214 kB

Vedteke 24.10.13

03.01.2012 Filtype
Eigedomskattevedtekter.doc DOC, 375 kB

27.06.2017 Filtype
Eldsjelpris - retningslinjer PDF, 20 kB

02.2014

05.10.2012 Filtype
Etiske retningslinjer PDF, 94 kB

Vedteke 21.11.13

04.12.2013 Filtype
Finansreglement Norddal kommune PDF, 459 kB

Oktober 2017

29.09.2011 Filtype
Fleire kan få bustønad frå 1. juli PDF, 8 kB

21.08.2009 Filtype
Forskottering av spelemidlar PDF, 16 kB

06.08.2014 Filtype
Forskrift om jakt på hjortevilt i Norddal kommune PDF, 6 kB

15.05.2009 Filtype
Forskrift om samanslåing av Norddal og Stordal kommunar PDF, 247 kB

23.02.2018 Filtype
Forskrifter om vatn- og avløpsgebyr PDF, 2 MB

29.05.2009 Filtype
Føresegn om vatn- og avløpsgebyr 2010 PDF, 85 kB

30.08.2010 Filtype
Føresegner for campingplassar PDF, 94 kB

20.07.2012 Filtype
Gebyr for vatn- og avløp 2009 PDF, 82 kB

Gebyr vatn- og avløp 2009

29.05.2009 Filtype
Gebyrregulativ for vatn- og avløpstenester 2010 PDF, 73 kB

30.08.2010 Filtype
Godtgjering til folkevalte PDF, 571 kB

01.01.2018.

20.12.2013 Filtype
Kommuneambassadør PDF, 57 kB

22.09.2011 Filtype
Kulturmidlar, retningslinjer PDF, 37 kB

03.07.2012 Filtype
Personalpolitiske retningslinjer 2012 PDF, 394 kB

13.12.2012 Filtype
Politivedtekter for Norddal kommune PDF, 41 kB

30.08.2010 Filtype
Prosedyre for borgarleg vigsel PDF, 411 kB

18.01.2018 Filtype
Reglar for bruk av vassmålar PDF, 27 kB

14.02.2007 Filtype
Reglar for tildeling av tomter PDF, 347 kB

26.03.2015 Filtype
Reglement for databriller PDF, 122 kB

10.02.2014 Filtype
Reglement for dekking av flytteutgifter PDF, 58 kB

20.06.2013 Filtype
Reglement for Martin Linge-huset PDF, 315 kB

01.09.2016 Filtype
Reglement for startlån PDF, 38 kB

28.10.2011 Filtype
Reglement politiske utval PDF, 176 kB

Vedtatt 24.10.13.

07.11.2013 Filtype
Retningslinjer brøyting private vegar PDF, 60 kB

01.09.2009 Filtype
Retningslinjer for Næringsfondet PDF, 8 kB

18.03.2008 Filtype
Retningslinjer for ungdommens næringsfond (tidlegare Hoppekassa) PDF, 73 kB

01.02.2016 Filtype
Retningslinjer midlar brukarorganisasjonane PDF, 107 kB

24.08.2006 Filtype
Rettleiingshefte campingplassar PDF, 2 MB

20.07.2012 Filtype
Salsløyvevedtekter PDF, 21 kB

30.08.2010 Filtype
Skiltmal Vestnorsk fjordlandskap PDF, 5 MB

19.07.2012 Filtype
Skulereglement PDF, 163 kB

13.01.2011 Filtype
Søknad om fri arkitekthjelp PDF, 106 kB

20.07.2012 Filtype
Telefonreglement PDF, 38 kB

02.01.2006 Filtype
Torgvedtekter PDF, 25 kB

30.08.2010 Filtype
Utrekning vassgebyr XLS, 35 kB

14.02.2007 Filtype
Vedtekter filmkonsesjon PDF, 48 kB

12.11.2012 Filtype
Vedtekter for barnehagane PDF, 68 kB

06.02.2007 Filtype
Vedtekter for bruk av kommunevåpen PDF, 26 kB

11.03.2009 Filtype
Vedtekter for kulturprisen PDF, 21 kB

02.10.2012 Filtype
Vedtekter for Norddal Elverk PDF, 27 kB

30.08.2010 Filtype
Vedtekter for Næringsfondet PDF, 69 kB

18.03.2008 Filtype
Vedtekter for Sylte ungdomshus PDF, 20 kB

30.08.2010 Filtype
Vedtekter for ungdomsrådet PDF, 22 kB

30.08.2010 Filtype
Vedtekter Kraftsenteret PDF, 52 kB

14.12.2007 Filtype
Vedtekter SFO PDF, 85 kB

06.12.2013 Filtype
Vedtekter SMIL midlar PDF, 96 kB

16.01.2008 Filtype
Vedtekter utsmykkingsfond PDF, 103 kB

03.01.2012 Filtype
Viltfond - forskrift PDF, 30 kB

27.02.2008 Filtype
Viltfond- retningslinjer PDF, 33 kB

16.03.2006 Filtype
Økonomireglement PDF, 558 kB

25.07.2013 Filtype