Reglement og vedtekter
Tittel Publisert Type
Byggeskikkpris - statuttar

03.07.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned statuttar_byggeskikkpris.pdf
Dagtilbod for demente

19.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned brosjyre_aktiv_-_ein_veg_vidare_......_(l)(185487).pdf
Delegasjonsreglement

Vedteke 2017

03.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned delegeringsreglement_for_norddal_kommune_april_2017.pdf
Eigedomskattevedtekter.doc

27.06.2017 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Eigedomskattevedtekter.doc
Eldsjelpris - retningslinjer

02.2014

05.10.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned retningslinjer_eldsjelpris(1).pdf
Etiske retningslinjer

Vedteke 21.11.13

04.12.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned etiske_retningslinjer.pdf
Finansreglement Norddal kommune

Oktober 2017

29.09.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned finansreglement.pdf
Fleire kan få bustønad frå 1. juli

21.08.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kven kan faa bustoenad.pdf
Forskottering av spelemidlar

06.08.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned retningslinjer_for_forskottering_av_spelemidlar_(l)(80724_1_p).pdf
Forskrift om jakt på hjortevilt i Norddal kommune

15.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift for jakt hjortevilt i Norddal kommune.pdf
Forskrift om samanslåing av Norddal og Stordal kommunar

23.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned forskrift_om_samanslaaing_av_norddal_kommune_og_stordal_kom.pdf
Forskrifter om vatn- og avløpsgebyr

29.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift.pdf
Føresegn om vatn- og avløpsgebyr 2010

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28739_1_a.pdf
Føresegner for campingplassar

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeresegner_campingplassar.pdf
Gebyr for vatn- og avløp 2009

Gebyr vatn- og avløp 2009

29.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr.pdf
Gebyrregulativ for vatn- og avløpstenester 2010

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28741_1_a.pdf
Godtgjering til folkevalte

01.01.2018.

20.12.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglement_for_godtgjering_til_folkevalde_vedtatt_i_k.sak_8013_rev._i_k.sak_9014_og_k.sak_9317(236482).pdf
Kommuneambassadør

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommuneambassadoer.pdf
Kulturmidlar, retningslinjer

03.07.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kulturmidlar.pdf
Midlertidige retningslinjer kulturskulen

26.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Midlertidige retningslinjer - kulturskule.pdf
Personalpolitiske retningslinjer 2012

13.12.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned personalpolitiske_retningsliner_12_2012.pdf
Politivedtekter for Norddal kommune

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Politivedtekter for norddal kommune.pdf
Prosedyre for borgarleg vigsel

18.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned prosedyre_for_borgarleg_vigsel_i_norddal_kommune.pdf
Reglar for bruk av vassmålar

14.02.2007 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglar for bruk av vassmålar(1).pdf
Reglar for tildeling av tomter

26.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_for_tildeling_av_tomt_i_norddal_kommune_-_vedtatt_i_kommunestyret_10.04.2014,_sak_2614_(l)(170285).pdf
Reglement for databriller

10.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned databriller.pdf
Reglement for dekking av flytteutgifter

20.06.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglement_for_dekking_av_flytteutgifter_2013.pdf
Reglement for Martin Linge-huset

01.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglement_for_martin_linge-huset_(l)(206209).pdf
Reglement for startlån

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 38970_1_p.pdf
Reglement politiske utval

Vedtatt 2017

07.11.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglement_for_folkevalde_og_politiske_organ_i_norddal_kommune_april_2017.pdf
Retningslinjer brøyting private vegar

01.09.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned retningslinjer_privat_broeyting.pdf
Retningslinjer for bruk av nynorsk i Norddal kommune

22.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for bruk av nynorsk i Norddal kommune.pdf
Retningslinjer for Næringsfondet

18.03.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for Naeringsfondet i Norddal kommune.pdf
Retningslinjer for ungdommens næringsfond (tidlegare Hoppekassa)

01.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned retningsliner_for_bruk_av_hoppekassa.pdf
Retningslinjer midlar brukarorganisasjonane

24.08.2006 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer midlar til brukarorganisasjonar.pdf
Rettleiingshefte campingplassar

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rettleiing_foeresegner_campingplass.pdf
Salsløyvevedtekter

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Salsløyvevedtekter for Norddal kommune.pdf
Skiltmal Vestnorsk fjordlandskap

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned skiltmal_vestnorsk_fjordlandskap_mars_2011_lavopp.pdf
Skulereglement

13.01.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned skulereglement.pdf
Søknad om fri arkitekthjelp

20.07.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fri_arkitekthjelp(1).pdf
Telefonreglement

02.01.2006 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Telefonreglement.pdf
Torgvedtekter

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Torgvedtekter for norddal kommune.pdf
Utrekning vassgebyr

14.02.2007 Filtype: xls. Klikk for å laste ned Utrekning vassgebyr 2008.xls
Vedtekter filmkonsesjon

12.11.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned filmkonsesjon.pdf
Vedtekter for barnehagane

06.02.2007 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter bhg 2007 - Norddal.pdf
Vedtekter for bruk av kommunevåpen

11.03.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunevaapen.pdf
Vedtekter for kulturprisen

02.10.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned retningslinjer_kulturpris.pdf
Vedtekter for Norddal Elverk

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for Norddal Elverk AS.pdf
Vedtekter for Næringsfondet

Sist endra 16.02.2017

18.03.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter næringsfond.pdf
Vedtekter for Sylte ungdomshus

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for sylte ungdomshus.pdf
Vedtekter for ungdomsrådet

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for Ungdomsråd.pdf
Vedtekter Kraftsenteret

14.12.2007 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter Kraftsenteret.pdf
Vedtekter SFO

06.12.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vedtekter_sfo(1).pdf
Vedtekter SMIL midlar

16.01.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDTEKTER smil 5001040.pdf
Vedtekter utsmykkingsfond

03.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned utsmykking.pdf
Viltfond - forskrift

27.02.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FORSKRIFT VILTFONDET.pdf
Viltfond- retningslinjer

16.03.2006 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for viltfondet.pdf
Økonomireglement

25.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned oekonomireglement_nk_2015-.pdf