Sjølvbetening - skjema

Investeringar inntil kr 750.000,- kan utløyse 30 % tilskot.
Investeringar over kr 750.000,- opp til kr 900.000,- kan utløyse 20 % tilskot + rentestøtte.
Eigarskifte (grense på 35 år) Investeringar inntil kr 750.000,- utløyser 40 % tilskot.
Investeringar innan miljøtiltak er høgt prioritert.

Ta kontakt med næringsavdelinga for meir informasjon


Barnehage og skule
Kultur og fritid
Løyver
Næring
Pleie og omsorg
Søk på stilling
Teknisk
Ymse

Selvbetjening - Loginstatus