Sjølvbetening - skjema

Hovedoppgåver for vatn og avløp er avløpsnett, beredskap, lekkasjar, tilstoppingar o.l, tøming av private slamavskillere samt kommunal vassforsyning

Her finn du ein oversikt over skjema Norddal kommune har tilgjengeleg per i dag.

Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Barnehage og skule
Kultur og fritid
Løyver
Næring
Pleie og omsorg
Søk på stilling
Teknisk
Ymse

Selvbetjening - Loginstatus