Teknisk og brann

Det er inngått avtale om interkommunalt samarbeid innan tekniske tenester mellom kommunane Norddal og Stordal. Samarbeidet heiter Teknisk samarbeid kommunane Stordal og Norddal, forkorta TSSN. Trond Alstadsæter er leiar for avdelinga. Føremålet med avtalen er å få til ei godt fungerande teneste og eit godt fungerande samarbeid i dei to samarbeidskommunane innan dei tekniske tenestene. Målsettinga er samstundes å skape eit fagmiljø som vert meir attraktivt og fagleg interessant. 

Publisert 17.12.2018

ÅRIM melder om endringar i henting av avfall i veke 51 - 1.
Henting av restavfall fredag 22.12., henting av matavfall måndag 31.12.
Miljøstasjonen i Djupøyna er open torsdag 27.des. frå kl. 10.00 - 15.00.
 

 

Publisert 23.10.2018

Det er obligatorisk å registrere vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevassforskrifta frå januar 2017.

Publisert 21.06.2018

Forbodet mot bruk av open eld og grill er oppheva i Norddal kommune. Men husk det ordinære bålforbodet!

Publisert 22.12.2017

Årim sin renovasjonskalendar for 2018 er no klar. I romjula vert det henting onsdag 27. desember, og første henting i 2018 blir tirsdag 2. januar. Deretter går ein tilbake til ordinære hentedagar.

Publisert 04.04.2017
Bossbilen

 Endring av hentedag av avfall i påska