Kommunalt kriseteam

Klikk for stort bileteKommunen har eit kriseteam som kan gje psykososial omsorg og støtte i ein krisesituasjon. Dette er ei tverrfagleg gruppe med kompetanse frå mange fagområde.

Gruppa består av 11 fagpersonar, og kan kome saman ved spesielle dødsfall, personlege kriser, brotsverk, ulykker og andre kriser. Dei er eit supplement til det etablerte behandlingsapparatet.Gruppa skal gje "emosjonell førstehjelp", skaffe praktisk hjelp og støtte. Det einskilde medlem kan kalle saman gruppa. Varsling om behov for gruppa kan meddelast til legevaktsentralen, tlf. 116 117. Gruppa vurderer sjølv om det er naudsynt at dei trer i aksjon. To eller fleire reiser ut saman - alt etter situasjonen. Alle i gruppa har teieplikt.

 

Det er felles kriseteam for kommunane Norddal og Stordal.

 

Inga Janonyte, psysisk helsearbeider i Stordal - er leiar for gruppa.