Enklare byggjereglar frå 1. juli

Klikk for stort bilete

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Du kan då setje i gang ei rekkje mindre byggjetiltak utan å søkje løyve frå kommunen. Meir informasjon om endring i byggjereglane på Direktoratet for byggkvalitet sin nettstad og kommunen si heimeside under "bygging".