Lokal forskrift om feiing og tilsyn - høyring

Det er utarbeidd lokal forskrift om lovfesta feiing og tilsyn av fyringsanlegg, og gebyr for feiing og tilsyn. Denne ligg no ute til høyring i fire veker fram til 1. mars. 

Les høyringsutkastet her (PDF, 536 kB)

 

Innspel til endringsforslaga kan sendast til Norddal kommune, pb. 144, 6211 Valldal, eller epost post@norddal.kommune.no innan 1. mars..