Registrering av brønnar

Det er obligatorisk å registrere vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevassforskrifta frå januar 2017.

Ordninga gjeld for alle som forsyner to hus eller meir av ei drikkevasskjelde. Det handlar om å trygt drikkevatn for alle, og at mydigheitene får vite kvar vannkjeldene er slik at dei ikkje vert forureina ved uvitenheit.

Les meir om ordninga på Mattilsynet sine nettsider.