Skatt og likning

Ring 800 80 000 eller sjå nettsida til skatteetaten om du har spørsmål kring grunnlaget for skatten din.

Frå 01.10.09 etablerte kommunane Giske, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog og Ålesund felles skatteoppkrevarkontor - Nordre Sunnmøre kemnerkontor. Dette kontoret vil på vegne av dei 6 kommunane utføre arbeid som tidligare har vært utført av kvar enkelt kommune i medhald av skattebetalingsloven og folketrygdloven.

Følgjande oppgåver er lagt til kemnerkontoret:

Innkreving av skatt og avgift
•-               personlege skattar, forskotskatt og restskatt
•-               forskotstrekk
•-               arbeidsgjevaravgift
•-               selskap-/firmaskatt
Utbetaling av til gode skatt ved skatteoppgjer
Handsame søknader om utsetting med betaling
Mottak av lønns-/trekkoppgåver, årsoppgåver
Skatteattest
Arbeidsgjevarkontroll

Kemnar:           Lindis Nyland
Adresse:
Nordre Sunnmøre Kemnerkontor
Serviceboks 1521
6025 Ålesund

Tlf:                   70 16 20 00
Telefaks:          70 16 29 34
E-post:             postmottak@alesund.kommune.no

Innbetaling av skatt skal gjerast til konto:

6345 06 15244
Ved betaling må KID-nr leggast inn. Rekn ut KID-nr her

Skatt Midt Norge   er tillagt andre oppgåver med skatt. Dette gjeld m.a.
Fastsetting/endring  av forskotskatt
Utskriving/endring  av skattekort
Utskriving av frikort

Skatteoppgjer

Klagehandsaming etter skatteoppgjer

Postadresse:   
Skatt Midt Norge
Postboks 2060
6402 Molde

Telefon:            80 08 00 00, frå utlandet +47 22 07 70 00
e-post:             skattmidt@skatteetaten.no