Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing

Norddal kommune er med i eit interkommunalt samarbeid på dette fagfeltet.
Skatteinnkrevjaren har adresse: Nordre Sunnmøre Kemnerkontor,
Serviceboks 1521, 6025 Ålesund.

Tlf. 70 16 20 00.

Skatteoppkrevjaren kontaktar arbeidsgjevarar/firma for å kontrollere rekneskap og gje rettleiing på områda lønn, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og pliktig innrapportering. Nyetablerte verksemder bør sjølve ta kontakt for å få informasjon og rettleiing.