Økonomi og skatt

Her vil du finne aktuell informasjon om økonomi. Anne Nygård er økonomisjef. Vi yter tenester både internt i kommunen og eksternt overfor kommunen sine innbyggjarar.

Følgjande oppgåver er lagt til økonomiavdelinga:
Økonomiplan og budsjett        
Økonomireglement (PDF, 558 kB)
Budsjettoppfølging                 
Rekneskap                              
Lønn og pensjon
Kommunal fakturering              
Finansforvaltning (PDF, 459 kB)                     
Forsikring                               
Innkjøp                        
Eigedomskatt

Følgjande har ansvar og arbeid  med å utføre oppgåvene:
Anne Nygård, økonomisjef, tlf. 70 25 88 24 /907 10 311
e-post: anne.nygard@norddal.kommune.no

Einar Hoel, rådgjevar økonomi, tlf 70 25 88 35
e-post: einar.hoel@norddal.kommune.no         

Randi Janet Reite, tlf 70 25 88 32
e-post: randi.reite@norddal.kommune.no 
Oppgåver:        Lønn, refusjonar, rapportering

I tillegg utfører tilsette på servicetorget arbeid for økonomiavdelinga Ingunn Lilleås Overå, tlf 70 25 88 08
e-post: ingunn.overa@norddal.kommune.no 
Oppgåver:        Rekneskap,  remittering, avstemming, fakturering

Dagrun Arctander,  tlf 70 25 88 21
e-post: dagrun.arctander@norddal.kommune.no 
Oppgåver:        Fakturering av kommunale eigedomsgebyr

Servicetorget har også ansvar for innskanning av alle inngåande faktura.

Faktura til Norddal kommune skal sendast:
Norddal kommune
Servicetorget
Postboks 144
6211 Valldal

Avtalegiro og e-Faktura
Norddal kommune tilbyr avtalegiro og e-Faktura på utgåande faktura. For å opprette avtale, kontakt din eigen bank eller kontakt oss for meir informasjon, post@norddal.kommune.no eller tlf 70 25 88 00

Innbetalingar til Norddal kommune
Kontonr. 4020.07.00122
Frå utlandet IBAN:NO16 4020 0700 122       BIC/SWIFT-adresse:SPARNO22