Skatt

Frå 01.10.09 etablerte kommunane Giske, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog og Ålesund felles skatteoppkrevarkontor - Nordre Sunnmøre kemnerkontor. Dette kontoret vil på vegne av dei 6 kommunane utføre arbeid som tidligare har vært utført av kvar enkelt kommune i medhald av skattebetalingsloven og folketrygdloven.

Følgjande oppgåver er lagt til kemnerkontoret:

Innkreving av skatt og avgift
•-               personlege skattar, forskotskatt og restskatt
•-               forskotstrekk
•-               arbeidsgjevaravgift
•-               selskap-/firmaskatt
Utbetaling av til gode skatt ved skatteoppgjer
Handsame søknader om utsetting med betaling
Mottak av lønns-/trekkoppgåver, årsoppgåver
Skatteattest
Arbeidsgjevarkontroll

Kemnar:           Lindis Nyland
Adresse:
Nordre Sunnmøre Kemnerkontor
Serviceboks 1521
6025 Ålesund

Tlf:                   70 16 20 00
Telefaks:          70 16 29 34
E-post:             postmottak@alesund.kommune.no

Innbetaling av skatt skal gjerast til konto:

6345 06 15244
Ved betaling må KID-nr leggast inn. Rekn ut KID-nr her

Skatt Midt Norge   er tillagt andre oppgåver med skatt. Dette gjeld m.a.
Fastsetting/endring  av forskotskatt
Utskriving/endring  av skattekort
Utskriving av frikort

Skatteoppgjer

Klagehandsaming etter skatteoppgjer

Postadresse:   
Skatt Midt Norge
Postboks 2060
6402 Molde

Telefon:            80 08 00 00, frå utlandet +47 22 07 70 00
e-post:             skattmidt@skatteetaten.no