Barn og foreldre

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til barn og foreldre under teneste.

Økonomiske rettar
For spørsmål om økonomiske rettar som t.d. barnebidrag, barnetrygd, fødselspermisjon, omsorgspengar, stønad til einsleg forsørgjar - ta kontakt med NAV.