Skulefritidsordning 2018

Publisert av Aud Ødegaard. Sist endra 09.01.2018

1. Timeprisen for skulefritidsordning vert sett til kr 29,- per avtalt opphaldstime.
2. Timepris for tilfeldig korttidsbruk vert sett til kr 43,-
3. Kjøp av heile dagar i feriane utanom skuletida kr 165,-

 

Artikkel (1)