Barnehagesatsar 2017

Publisert av Aud Ødegaard. Sist endra 22.12.2016

100% barnehageplass; kr 2.730 per månad
30 % søskenmoderasjon for andre barn
50 % søskenmoderasjon for tredje og følgjande barn