Barnehagesatsar 2018

Publisert av Aud Ødegaard. Sist endra 09.01.2018

100% barnehageplass; kr 2.910 per månad
30 % søskenmoderasjon for andre barn
50 % søskenmoderasjon for tredje og følgjande barn