Samliv

I høgre kant finn du lenkjer til offentleg informasjon om emnet samliv mellom anna kva skjema du treng for ekteskap.

Familievernet gir råd og rettleing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på førebygging og oppfordrar om å søkje hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktar blir fastlåste. Tilbodet er gratis, og du kan ta kontakt med ditt nærare familievernkontor.