Bustad og eigedom

Tenester i Norddal kommune under bustad og eigedom finn du opplista i høgre kant under teneste. Her er aktuell informasjon anten du er leigetakar, huseigar eller har planar om å bygge.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Første gong publisert 01.02.2012


Artikkel (2)