Byggjetiltak som ikkje krev søknad

Du har høve til å utføre enkelte mindre byggetiltak utan at det vert sett krav om søknad til kommunen, sjå oversikt (PDF, 130 kB). Det er ein føresetnad at byggjetiltaka ikkje er i strid med krav i lov, forskrift og kommune- og reguleringsplan. Ver spesielt merksam på at den tillatne utnyttingsgraden og regelen om minst fire meters avstand til nabogrensa ikkje overskridast.

Du må gjere deg kjend med reglane for fritak og du bør informere naboar så godt du kan før du starter arbeidet.
Forskrift om byggesak § 4-1 - tiltak som ikkje krev søknad og løyve
 

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 43
Tittel :
Teamleiar
Bunnhjørne