Vedtekne arealplanar og reguleringsplanar

Nedanfor er ein oversikt over kommunen sine arealplanar. I tabellen er det oversikt over reguleringsplanar som er vedtekne dei siste åra.

Planinnsyn er ei sjølvbeteningsløysning på nett der plandata i kommunen vert presentert samla. Løysinga er ikkje komplett enno.

Treng de tilgang til andre reguleringsplanar enn dei som ligg ute, ta kontakt med Servicetorget.

Kontaktperson for planarbeid i kommunen er Martin Flatmo Hove, epost: martin.hove@norddal.kommune.no.

Godkjente reguleringsplanar
Godkjente reguleringsplanar
Ytterdal Kart Føresegn 07.05.92 Norddal kommune
Berge hyttegrend Kart (.PDF, 341 kB) Føresegn (.PDF, 319 kB) 25.06.09. Allskog Skogeiere Nord
Fjørå sentrum vest Kart (.PDF, 367 kB) Føresegn (.PDF, 26 kB) Fil (.PDF, 35 kB) 16.06.05 Per Selboskar
Gudbrandsjuvet Kart (.PDF, 4 MB) Føresegn (.PDF, 41 kB) 17.12.08 Statens Vegvesen
Jon B. Grønning - tomtefelt Kart (.PDF, 416 kB) Føresegn (.PDF, 119 kB) 24.06.10. Allskog Skogeiere Nord
Langdal Kart (.PDF, 2 MB) Føresegn (.PDF, 76 kB) 12.11.09. Nordvest Plan
Lingås hyttegrend Kart (.PDF, 170 kB) Føresegn (.PDF, 3 MB) 25.06.09. (endring) Nordplan A/S
Del av 1/1 og 1/7 Linge Kart (.PDF, 920 kB) Føresegn (.PDF, 79 kB) 12.11.09. Nordplan A/S
Omenås hyttefelt Føresegn (.PDF, 75 kB) 24.06.10 (endring) Nordvestplan
Murigrandane Kart (.PDF, 794 kB) Føresegn (.PDF, 445 kB) Brev frå dept. (.PDF, 343 kB) 15.10.08 Nordplan A/S
Planprogram for flodbølgjeutsette område Planprogram (.PDF, 987 kB) 14.06.10. Nordplan A/S
Vikaberga Kart (.PDF, 882 kB) Føresegn (.PDF, 112 kB) 25.10.12 Nordplan A/S
Slettvikane Kart (.PDF, 438 kB) Føresegn (.PDF, 56 kB) 22.10.09. Berge Hjørungnes
Sylte Kart (.PDF, 4 MB) Føresegn (.PDF, 22 kB) Nordplan A/S
Solfjord Kart (.PDF, 334 kB) Føresegn (.PDF, 2 MB) Brev (.PDF, 457 kB) 16.02.2017 Plot arkitekter