Brøyting private vegar

Norddal kommune vedtok i k.sak 108/08 å tilby brøyteteneste for private vegar. Det er utarbeidd retningslinjer som ein finn på kommunen sine heimesider, eller ein kan ta kontakt med servicetorget og få tilsendt desse.

Dei som er interessert i å nytte seg av dette tilbodet, må sende søknad til:       Norddal kommune
Postboks 144
6211 Valldal

Søknadsfristen er 25. november 2011.

Inngåtte kontraktar gjeld for eitt år om gongen. Det blir synfaring på dei aktuelle rodene.

Kontakt

Telefon :
70 25 88 54
Tittel :
Teamleiar
Bunnhjørne