Feiing 2010

Kommunestyret gjorde i møte 27.05.10 sak 31/10, vedtak om at feiing for ettertida vert å utføre kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år. 

For 2010 vert feiing utført i bygdene Norddal og Eidsdal.

Sist endra 15.06.2011

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 43
Tittel :
Teamleiar
Bunnhjørne
Hovudside (2)
Artikkel (1)