Feiing og tilsyn - avgift 2018

Norddal kommunestyre vedtek i medhald av § 28 i Lov om brannvern m.v. slik avgift for feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år.

Publisert av Aud Ødegaard. Sist endra 09.01.2018

Kvar bueining betalar pr. år:           kr 297

Artikkel (1)
Artikkel (2)