Heimekompostering

Opp til 30 % av hushaldningsavfallet (i vekt) er organisk avfall frå kjøkken og hage. Dette organiske materialet bør i større grad førast tilbake til det naturlege kretsløpet.

Søknad om heimekompostering skal skrivast på eige skjema (PDF, 11 kB).

Kompostbingen skal godkjennast av kommunen før ordninga trer i kraft. Bingen bør vere prefabrikert, men plassbygd bingde kan og verte godkjent.

Satsar for renovasjonsgebyr finn du her.


Kontakt

Telefon :
70 25 88 54
Tittel :
Teamleiar
Bunnhjørne