Flytting

Når du flyttar pliktar du å gje melding til skattekontoret i innflyttingskommunen innan åtte dagar frå flyttinga fann stad.

Flytting Både offentlig og private verksemder brukar opplysningar frå folkeregisteret, og det er difor viktig at du melder flytting.

Fra 1. september 2008 må alle som leverer flyttemelding på papir legge ved kopi av legitimasjon. Det skal hindre falske flyttemeldingar.

Flyttemeldingsskjema finn du på Skatteetaten.no.