Kjøp og sal

Kommunen har byggjefelt med ledige tomter i alle bygdene, sjå oversikt her.
Det er eige søknadsskjema for kjøp av tomt (PDF, 71 kB), og kommunestyret har fastsett reglar for tildeling av tomt (PDF, 347 kB).


Alle tomter i Norddal kommune kostar kr. 80,- pr.m2. I tillegg kjem utgifter/gebyrer til m.a oppmåling, tinglysing og tilknyting vatn og kloakk.

Informasjon om tinglysing og dokumentavgift.

Snarvegar til skjema:
Skøyte
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom