Leige og utleige

Tenester i Norddal kommune under leige og utleige finn du opplista i høgre kant under teneste.

Bruk Forbrukerrådet si husleigekontrakt når du skal inngå avtale om leige av bustad.