Heimehjelp - avgift 2018

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 09.01.2018

Betalingstak pr.mnd:
Inntil 2 G    kr   205,-
2 - 3 G       kr   898,-
3 - 4 G       kr 1.492,-
4 - 5 G       kr 2.248,-
over 5 G    kr 2.987,-Timesats for sporadisk heimehjelp er kr. 275,- pr time.

 

Artikkel (1)