Helse

Legekontoret har tlf. nr. 70 25 89 00. Du finn aktuell informasjon på eiga nettside.

Helsetenester i Norddal kommune:

•Medisinsk naudnummer
•Legeteneste
•Vaktsentral
•Ambulanseteneste
•Helsesekretær
•Psykiatri
•Jordmor
•Helsesøster
•Fysio- ergoterapiteneste
•Samhandlingsgruppe
•Aktuelt
•Informasjon

Landsdekkande legevaktnummer: 116 117

Ved akutt situasjon - ring 113

Ring 113. Snakk roleg og gje opplysningar i denne rekkefølgjen:
1. Namn, adresse, kommune
2. Oppgi telefonnummeret du ringer frå
3. Forklar situasjonen

For døve: Ring 1412 - medisinsk naudnummer til teksttelefonen

Publisert 21.06.2016

I veke 28 – 30 er publikumsmottak i NAV Storfjorden, Norddal stengt. Brukarar kan kontakte NAV på tlf 55 55 33 33, pr post: NAV Storfjorden, Postboks 114, 6211 Valldal. Ein kan oppsøke publikumsmottak i Ørskog, veke 29 og 30; onsdag og fredag kl 10-15,
i Skodje i veke 28-30; måndag, onsdag og fredag kl 10-15.

 

Publisert 10.05.2016

Legg aktiviteten inn i kvardagssrutinene. Dette melder Helsedirektoratet i samband med verdas aktivitetsdag 10. mai. Dagen blir brukt til å inspirere til fysisk aktivitet over heile verda.

Publisert 29.02.2016

Pga. omlegging i Bring sine tenester/postgang  frå 1. mars,  vert det ikkje teke  prøvar på laboratoriet  som må vidaresendast til sjukehus. Ordninga gjeld frå fredag den 4.mars.

 

Publisert 08.07.2015

Stikk UT! startar 1. mai. Dette er eit elektronisk system for turregistrering, der målet er turglede og naturopplevingar. Norddal er med!

Publisert 06.02.2015

Kvar fredag kl 1030 samlast ein gjeng ved Kraftsenteret på Sylte for å gå tur med stavar. Det er plass til fleire, så bli med du også! Ergoterapeuten er med annakvar gong.