Gratis HPV-vaksine

hpv-jenter-studier.jpg - Klikk for stort bilete Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet vert i november 2016. Vaksinen vert anbefalt til unge kvinner for å førebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft som fylgje av HPV-infeksjon. 

HPV-infeksjon er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen i verda. Dei fleste som er seksuelt aktive vert smitta i løpet av livet, dei fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarleg og går over av seg sjølv, medan nokre får ein vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Kvart år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 døyr av sjukdomen. Vaksinen kan beskytte sjølv om ein har debutert seksuelt.   

 

HPV-vaksine har vore ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse sidan 2009. Frå hausten 2016 kan uvaksinerte kvinner fødd 1991 og seinare også få tilbod om gratis HPV-vaksine. Tilbodet er mellombels og varer i ein to-årsperiode frå hausten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 månader og må difor startast opp innan utgangen av 2018.

 

I Norddal kommune blir vaksineringa på helsestasjonen.

Ta kontakt med helsesøster for timeavtale:

Monika Stavseng, tlf. 70 25 89 12

Synnøve Olsen Hareide, tlf. 70 25 89 10

Mobil, tlf. 478 14 154

 

Meir informasjon om HPV og HPV-vaksine

Sist endra 19.01.2017