Helsetenester

Oppgåver i henhald til "Lov om helsetjenesten i kommunene", dvs. allmennlegeteneste m/ legevaktordning, miljøretta helsevern, helsestasjonsverksemd, helsetenester i skular, helseopplysning og tilsynsordning ved institusjonane og heimesjukepleien.

Vi er 2 kommunelegar og 1 turnuskandidat. 1 helsesekretær i 100 % stilling og ei 80 % stilling. Helseavdelinga er lokalisert på Storfjord Helsesenter i Valldal. Huset har også lokaler for helsestasjon. Dessutan har vi legekontor og helsestasjon i Eidsdal i underetasjen på omsorgsbustaden som er ope tysdagar.
 

  • Å ta imot pasienter
  • Kommunikasjon
  • Veiledning
  • Laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
  • Kontortekniske oppgaver
  • Registrering av takster og diagnoser
  • Kvalitetssikring og prosedyrer
  • Vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

 

Kontaktinformasjon

Legekontor Valldal - tlf. 70 25 89 00
Opningstid: Måndag - Fredag kl. 08.00 - 15.30
Telefontid: Kl 08.30 - 15.00. Telefonen er stengt kl 1200 - 1300.

Legekontor Eidsdal - tlf. 70 25 71 69
Opningstid: Tysdag kl. 09.00 - 15.00
Telefontid: Kl 09.00 - 15.00

Laboratorium (Valldal og Eidsdal): kl. 08.30 - 12.00 og kl. 13.00 - 15.00

 

Legevaktsentralen: tlf. 116 117

Informasjon om legevakt

Fysioterapiteneste

Helsestasjon