Ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe menneske til å fungere best mogleg på eiga hand i kvardagen når dei har problem med daglege gjeremål grunna sjukdom, skade eller funksjonsnedsetting.

Kommunen har ergoterapeut i 60 % stilling som er lokalisert på Storfjord Helsesenter. Det er Tina Fuglem som er ergoterapeut, tlf. 97 15 92 68.